Brugsbetingelser på webstedet

Version 1.0

Webstedet www.figurines.dk, der findes på https://www.figurines.dk/, er et ophavsretligt beskyttet værk af www.figurines.dk. Visse funktioner på webstedet kan være underlagt yderligere vilkår, betingelser eller regler, der er lagt ud på webstedet i forbindelse med sådanne funktioner.

Eventuelle sådanne yderligere vilkår, betingelser, retningslinjer og regler er inkorporeret ved henvisning i disse betingelser.

Disse brugsbetingelser beskriver de juridisk bindende betingelser, der regulerer din brug af webstedet. Ved at logge ind på webstedet overholder du disse vilkår og betingelser og repræsenterer, at du har autoritet og evne til at gøre det. Du skal være mindst 18 år for at få adgang til webstedet. HVIS UDEN UDSKRIVELSE AF ALLE DISSE VILKÅR, SKAL DU IKKE logge ind og / ELLER BRUGE WEBSTEDET.

Disse vilkår og betingelser kræver anvendelse af punkt 10.2 i voldgiftsproceduren for at løse tvister individuelt og også begrænse de tilgængelige klagemuligheder til løsning af tvister. Disse brugsbetingelser blev oprettet ved hjælp af servicevilkårgeneratoren og eksemplet på fortrolighedspolitik .

Adgang til webstedet

Underlagt disse betingelser. Virksomheden giver dig en ikke-eksklusiv, genkaldelig, tilbagekaldelig, begrænset licens til at få adgang til webstedet til din egen, ikke-kommercielle brug.

Visse begrænsninger. De rettigheder, der tildeles dig i henhold til disse betingelser, er underlagt følgende begrænsninger: (a) du må ikke sælge, leje, lease, overføre, tildele, distribuere, vedligeholde eller på anden måde kommercielt bruge webstedet; (b) Du må ikke ændre, udlede, reverse engineer, reverse engineer eller reverse engineer nogen del af webstedet; (c) du får ikke adgang til webstedet for at oprette et lignende eller konkurrerende websted; og (d) medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, må ingen del af webstedet kopieres, reproduceres, omfordeles, genudgives, downloades, vises, transmitteres eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, medmindre andet er angivet, enhver fremtidig publikation, opdatering eller bilag er underlagt disse betingelser.Alle copyright og andre ejendomsmeddelelser på webstedet skal opbevares i alle kopier.

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller afbryde webstedet med eller uden varsel til dig. Du accepterer, at Virksomheden ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, afbrydelse eller ophør af webstedet eller nogen del deraf.

Ingen support eller service. Du accepterer, at virksomheden ikke er forpligtet til at give dig nogen support i forbindelse med hjemmesiden.

Bortset fra alt brugerindhold, du leverer, er du opmærksom på, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder, på webstedet og dets indhold ejes af virksomheden eller dets leverandører. Bemærk, at disse betingelser og adgang til webstedet ikke giver dig nogen rettigheder, titler eller interesser i eller til intellektuel ejendom, undtagen som angivet i afsnit 2.1. Virksomheden og dets leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er tildelt i disse vilkår og betingelser.

Tredjeparts links og annoncer; Andre brugere

Tredjeparts links og annoncer. Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder og -tjenester og / eller vise tredjepartsmeddelelser. Sådanne tredjeparts-links og -annoncer er ikke under kontrol af virksomheden, og virksomheden er ikke ansvarlig for nogen tredjeparts-links og -annoncer. Virksomheden giver adgang til disse tredjeparts-links og -annoncer efter eget skøn og vurderer ikke, godkender, overvåger, bekræfter, garanterer eller fremsætter kommentarer til tredjeparts-links og -annoncer. Du bruger alle tredjeparts links og annoncer på din egen risiko, og du skal udvise behørig omhu og skøn.Når du klikker på en af ​​de tredjeparts links og annoncer, tredjeparts vilkår og betingelser og politikker, der gælder for at anvende, herunder tredjeparts privatlivets fred og dataindsamling praksis.

Andre brugere. Hver site-bruger er alene ansvarlig for alt deres eget indhold. Da vi ikke kontrollerer brugerindholdet, anerkender du og accepterer vi, at vi ikke er ansvarlige for noget brugerindhold, hvad enten du eller andre. Du accepterer, at Virksomheden ikke er ansvarlig for tab eller skade, der opstår som følge af en sådan interaktion. Hvis der er en tvist mellem dig og brugeren af ​​et websted, er vi ikke forpligtet til at deltage.

Du frigiver dette og for evigt frigiver Selskabet og dets officerer, ansatte, agenter, tilhængere og tildeler og tildeler enhver fortid, nuværende og fremtidig tvist, krav, tvister, krav, rettigheder, forpligtelser, forpligtelser, handlinger og årsager af enhver art eller er direkte eller indirekte knyttet til eller linket til webstedet. Hvis du er bosiddende i Californien, giver du afkald på § 1542 i Californien Civil Code, der lyder: “Generel lettelse gælder ikke for påstande om, at skyldneren ikke er klar over eller mistænkt for at have, hvis han ved det, haft en væsentlig indflydelse på hans forsoning med debitor. “

Cookies og netværkslamper. Som alle andre websteder bruger www.figurines.dk cookies. Disse cookies bruges til at gemme information, herunder besøgende præferencer, og til siderne på den webside, som besøgende har adgang til eller besøgt. Oplysningerne bruges til at optimere brugeroplevelsen ved at tilpasse indholdet på vores websted baseret på typen af ​​besøgende ‘browser og / eller anden information.

ansvarsfraskrivelser

Webstedet leveres “som det er” og “tilgængeligt”, og virksomheden og dets leverandører fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier og betingelser, hvad enten det er udtrykkeligt, underforstået eller lovpligtigt, herunder alle garantier og betingelser for salgbarhed. , egnethed til et bestemt formål, titel, stille nydelse, nøjagtighed eller ikke-krænkelse. Vi og vores leverandører garanterer ikke, at webstedet opfylder dit krav om, at det er tilgængeligt uafbrudt, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, eller at det er nøjagtigt, pålideligt, frit for vira eller anden skadelig kode, komplet, lovlig eller sikker. Hvis gældende lov kræver garantier i området, er varigheden af ​​sådanne garantier begrænset til 90 (90) dage fra datoen for første brug.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af implicitte garantier, så ovennævnte ekskludering muligvis ikke gælder for dig. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger for varigheden af ​​den implicitte garanti, så ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for dig.

Ansvarsbegrænsning

I det maksimale omfang, der er tilladt ved lov, er virksomheden eller vores leverandører under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig eller overfor tredjepart for tab, tab af information, omkostninger til udskiftningsprodukter eller indirekte, tilfældige, selvom virksomheden er blevet underrettet om muligheden for en sådan skade. Adgang til og brug af webstedet er på din eneste risiko, og du er alene ansvarlig for enhver skade på din enhed eller computersystem eller ethvert tab af data, der følger heraf.

I det maksimale omfang, som loven tillader, uden begrænsning til det modsatte i denne aftale, er vores ansvar over for dig for eventuelle skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, altid begrænset til maksimalt 50 dollars (US $ 50). Eksistensen af ​​mere end en erklæring øger ikke denne grænse. Du anerkender, at vores leverandører ikke har noget som helst ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne aftale.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af utilsigtede skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig.

Mandatperiode og opsigelse. Med forbehold af dette afsnit forbliver disse vilkår og betingelser i fuld kraft og virkning, når du bruger webstedet. Vi kan suspendere eller afslutte din brug af webstedet til enhver tid, uanset hvilken som helst grund, efter vores eget skøn, herunder enhver brug af webstedet i strid med disse betingelser. Efter ophør af din adgang til disse Vilkår ophører din konto og adgang til webstedet øjeblikkeligt. Du forstår, at opsigelse af din konto muligvis kræver fjernelse af brugerindhold, der er tilknyttet din konto fra vores live databaser. Virksomheden er overhovedet intet ansvar over for dig for opsigelsen af ​​dine rettigheder i henhold til disse betingelser.Selv efter at dine rettigheder i henhold til disse Vilkår er opsagt, vil følgende bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser fortsat gælde: Varer 2 til 2.5, 3 og 4 til 10.

Copyright Policy.

Virksomheden respekterer andres intellektuelle ejendom og anmoder om, at brugere af vores websted gør det samme. I forbindelse med vores websted har vi implementeret og implementeret en politik, der respekterer copyright-lovgivningen, som giver mulighed for fjernelse af alt krænkende materiale og opsigelse af brugere af vores websted, der gentagne gange krænker intellektuel ejendomsret, herunder ophavsret. Hvis du mener, at en af ​​vores brugere ulovligt krænker ophavsretten til et værk gennem dets forfatter og gerne vil have det påståede krænkende materiale fjernet, skal følgende information gives skriftligt (17 USC § 512 (c)) til vores udpegede copyright agent:

  • din fysiske eller elektroniske signatur;
  • Identifikation af de ophavsretligt beskyttede værker, som du hævder at krænker
  • identificering af materialet i vores tjenester, som du hævder at krænker, og anmoder om, at vi fjerner det;
  • tilstrækkelig information til at gøre det muligt for os at opdage sådant materiale;
  • din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse;
  • en erklæring om, at du har en god tro på, at brugen af ​​sådant materiale ikke er autoriseret af copyright-ejeren, agenten eller loven; og
  • en erklæring om, at oplysningerne i underretningen er nøjagtige og som et resultat af misbruget, at du enten er ejer af den angiveligt krænkende ophavsret, eller at du er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsejeren.

Bemærk venligst, at USC § 17 i 512 f af afsnit ifølge ethvert falsk præsentation af fakta i en skriftlig erklæring at indstille den klagende part er automatisk hæfter for skader, omkostninger og advokatsalærer, som er afholdt af os skriftlig meddelelse og påstanden om krænkelse af ophavsretten.

overordnet

Disse betingelser kan ændres fra tid til anden, og hvis vi foretager væsentlige ændringer, kan vi muligvis underrette dig ved at sende dig en e-mail til den sidste e-mail-adresse, du har sendt os og / eller sende en markant meddelelse om ændringer på webstedet. Du er ansvarlig for at give os din seneste e-mail-adresse. Hvis den sidste e-mail, du sendte os, imidlertid ikke er gyldig, vil afsendelse af en e-mail, der indeholder en sådan anmeldelse, være en effektiv anmeldelse af de ændringer, der er beskrevet i underretningen. Enhver ændring af disse betingelser får virkning tidligst tredive (30) kalenderdage efter, at vi har sendt dig e-mail-meddelelsen, eller tredive (30) kalenderdage efter, at vi har sendt ændringsmeddelelsen til vores site.Disse ændringer træder i kraft straks for nye brugere af vores websted.
Konfliktløsning. Læs denne voldgiftsaftale omhyggeligt. Det er en del af din kontrakt med virksomheden og påvirker dine rettigheder.Det inkluderer procedurer for obligatorisk bindende voldgift og klassesag.

Voldgiftsaftalens anvendelighed. Alle krav og tvister i forbindelse med Vilkårene eller brugen af ​​de produkter eller tjenester, der tilbydes af Selskabet, og som ikke kan løses uformelt eller i domstolene for små krav, vil blive løst ved individuelt bindende voldgift i overensstemmelse med betingelserne i denne voldgiftsaftale. Medmindre andet er aftalt, foretages al voldgiftssag på engelsk. Denne voldgiftsaftale gælder for dig og virksomheden såvel som alle tilknyttede selskaber, datterselskaber, agenter, ansatte, forgængere, efterfølgere og tildelinger af interesse og enhver autoriseret eller uautoriseret brugere eller modtagere af de tjenester eller varer, der leveres i henhold til betingelserne.

Underretningskrav og uformel tvistbilæggelse. Før hver part anmode om voldgift, skal parterne først sende til den anden part en skriftlig tvist varsel, der beskriver arten og grundlaget for handling eller uenighed, og anmodede relief. En anmeldelse til et firma sendes til: 124 Tadcaster Rd PIKEHALL DE4 6DT UK. Når meddelelsen er modtaget, kan du og virksomheden forsøge at løse kravet eller tvisten uformelt. Hvis du og virksomheden ikke løser kravet eller tvisten inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af ​​meddelelsen, kan en af ​​parterne indlede voldgift.Størrelsen på parternes afviklingstilbud skal ikke videregives til voldgiftsmanden, før voldgiftsmanden har bestemt størrelsen af ​​det vederlag, som hver part har ret til.

Arbitration Rules. Voldgift skal initieres gennem American Arbitration Association, en veletableret ADR-udbyder, der leverer voldgift som beskrevet i dette afsnit. Hvis AAA ikke er til rådighed for voldgift, vil parterne blive enige om en alternativ ADR-udbyder efter eget valg. ADR-udbyderens regler gælder for alle aspekter af voldgift, undtagen i det omfang sådanne regler er i modstrid med betingelserne. AAA-voldgiftsreglerne for voldgift er tilgængelige online på adr.org eller ved at ringe til AAA på 1-800-778-7879. Voldgiftsførelsen gennemføres af en enkelt, upartisk voldgiftsmand.Eventuelle krav eller tvister, hvor det samlede beløb af den krævede pris er mindre end $ 10.000 ($ 10.000,00), kan løses ved en bindende ekstern voldgiftsprocedure med udvælgelsen af ​​den part, der søger fritagelse. I krav eller tvister, hvor det samlede beløb for det ønskede forlig er lig med eller større end $ 10.000 ($ 10.000,00), bestemmes retten til at blive hørt af voldgiftsreglerne. Høringer afholdes 100 miles fra hvor du bor, medmindre du bor uden for De Forenede Stater og medmindre andet er aftalt af parterne. Hvis du bor uden for De Forenede Stater, skal voldgiftsmanden med rimelighed informere parterne om dato, tidspunkt og sted for enhver mundtlig høring.Voldgiftskendelser kan tildeles enhver kompetent domstol. Hvis voldgiftsmanden tildeler dig en pris, der er højere end den sidste løsning, der tilbydes af virksomheden, inden voldgiftens påbegyndelse, betaler virksomheden dig, hvad der er større end præmien eller $ 2,00,00. Hver part bærer sine egne omkostninger ved voldgift og betaler det samme beløb for ADR’s gebyrer og udgifter.

Yderligere regler for voldgift. Hvis voldgift vælges til voldgift, ledes voldgiftsmanden telefonisk, online og / eller udelukkende på grundlag af skriftlige kommentarer; den part, der indleder voldgift, skal vælge en bestemt metode. Medmindre parterne på anden måde er enige, skal voldgift ikke involvere parters eller vidnernes personlige optræden.

Frister. Hvis du eller virksomheden praktiserer voldgift, skal voldgiftssagen indledes og / eller anmodes om inden for rammerne af begrænsningerne og inden for den frist, der er angivet i AAA.

Voldgiftsmandens beføjelser. Hvis voldgiftsproceduren indledes, vil voldgiftsmanden træffe afgørelse om rettigheder og gæld for dig og virksomheden. Tvisten må ikke konsolideres eller knyttes til nogen anden sag eller part. Voldgiftsmanden har myndighed til at afgive forslag, der ikke helt eller delvis er frafaldet. Voldgiftsmanden har beføjelse til at afvikle økonomiske krav og tildele enhver ikke-monetær afhjælpning eller lettelse til en person i henhold til gældende lov, AAA-regler og betingelser. Voldgiftsmanden skal afgive en skriftlig afgørelse sammen med en udtalelse om beslutningen, der beskriver de vigtigste konklusioner og konklusioner, som beslutningen bygger på.Voldgiftsmanden har samme kompetence til at indrømme individuelle undtagelser som dommer for retten. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og bindende for dig og virksomheden.

Afvisning af juryen. PARTERNE ER ANSVARLIG FOR DET FOR konstitutionelle og lovgivningsmæssige domstol, der skal indrømmes af Domstolen og retligt inden domstolen eller dommen, i stedet for at vælge at afvikle alle krav og tvister ved voldgift. Voldgift er typisk mere begrænset, effektiv og billigere end domstolens regler og er underlagt meget begrænset retligt tilsyn. Hvis en stat eller føderal domstol er nødt til at gå til retten for at løse eller håndhæve voldgiftskendelsen eller på anden måde, giver du og virksomheden alle rettigheder til en retslig prøvelse snarere end at vælge en tvisteløsning. af dommeren.

Forladelse af koncern- eller konsoliderede aktiviteter. Alle krav og tvister, der er omfattet af denne voldgiftsaftale, vil blive genstand for voldgift eller retssag fra sag til sag og ikke på klassebasis, og krav fra mere end en kunde eller bruger vil ikke blive genstand for voldgift eller tvist med eller med nogen anden kunde. eller bruger.

Fortrolighed. Alle aspekter af voldgiftsproceduren skal være strengt fortrolige. Medmindre andet kræves af lovgivningen, er parterne enige om at opretholde fortrolighed. Intet i dette stykke forhindrer en part i at forelægge Domstolen de nødvendige oplysninger til gennemførelse af denne aftale, til fuldbyrdelse af en voldgiftskendelse eller for et påbud eller retfærdig fritagelse.

Uafhængighed. Hvis en del eller dele af denne voldgiftsaftale viser sig at være juridisk ugyldig eller ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, har sådanne specifikke dele eller dele ingen virkning og skal afbrydes, og resten af ​​aftalen fortsætter med fuld kraft og virkning.

Ret til at give afkald på. Den part, der klages over, kan fravige alle eller nogen af ​​rettighederne og begrænsningerne i henhold til denne voldgiftsaftale. En sådan undtagelse må ikke give afkald på eller påvirke nogen anden del af voldgiftsaftalen.

Bevarelse af aftalen. Denne mægleraftale vil overleve, når dit forhold til din virksomhed slutter.

Ret til mindre krav. Uanset ovenstående kan du eller virksomheden anlægge individuelle sager for Small Claims Court.

Ligelig lindring. I begge tilfælde kan begge parter anmode om nødhjælp i en stat eller føderal domstol for at gennemføre en midlertidig voldgift. En anmodning om foreløbige forholdsregler må ikke opfattes som en afkald på andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne voldgiftsaftale.

Ikke-voldgiftskrav. Uanset ovenstående, går denne voldgiftsaftalen ikke for påstande om ærekrænkelse, computer bedrageri og brud på loven om misbrug, samt krav om et brud eller misbruger en anden parts patent, ophavsret, varemærker eller forretningshemmeligheder.

Under alle omstændigheder, hvor parterne i ovennævnte voldgiftsaftale er underlagt retssager, er parterne enige om at give i denne henseende personlig jurisdiktion for domstolene i den hollandske provins i Californien.

Dette websted er muligvis underlagt amerikansk lovgivning om eksportkontrol og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre lande. Du accepterer ikke at eksportere, geneksport eller overføre, direkte eller indirekte, amerikanske tekniske oplysninger eller produkter, der er opnået fra virksomheden i strid med amerikanske eksportlove eller -regler.

Virksomheden er placeret i afsnit 10.8. Hvis du bor i Californien-området, kan du rapportere klager til Consumer Services Department of California Consumer Affairs’s klageafdeling ved at skrive til dem på 400 R Street, Sacramento, CA 95814 eller telefonisk (800). 952-5210.

Elektronisk kommunikation. Kommunikation mellem dig og virksomheden skal ske elektronisk, uanset om du bruger hjemmesiden eller sender os en e-mail, eller om virksomheden sender meddelelser til webstedet eller kommunikerer med dig via e-mail. I forbindelse med aftalen: (a) accepterer du at modtage meddelelser fra virksomheden i elektronisk form; og (b) acceptere, at alle vilkår, aftaler, bekendtgørelser, meddelelser og anden meddelelse, som virksomheden leverer til dig elektronisk, vil overholde alle juridiske forpligtelser, som sådan kommunikation ville opfylde, hvis de indsendes på papir.

Fuld betingelser. Disse betingelser udgør hele aftalen mellem dig og os om brugen af ​​webstedet. Hvis vi ikke udøver eller overholder nogen ret eller bestemmelse i disse betingelser, frafalder ikke denne ret eller bestemmelse. Overskrifterne til sektionerne i disse Vilkår og Betingelser er kun af bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning. Ordet “inklusive” betyder “uden begrænsning”. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, betragtes de resterende bestemmelser i disse betingelser som ufuldstændige og ugyldige eller ikke-håndhævelige og anses for at være gyldige og håndhævelige i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.Dit forhold til din virksomhed er det fra en uafhængig entreprenør, og ingen af ​​parterne er agentens eller partneren til den anden. Disse betingelser og rettigheder og forpligtelser deri, du må ikke overdrage, overføre eller på anden måde overføre uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabet, og ethvert forsøg på at bestille, underentreprenere, autorisere eller overføre er ugyldigt. Virksomheden er fri til at bestemme disse vilkår. Betingelserne og betingelserne i disse betingelser er bindende for modtagerne.

Dit privatliv. Læs vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger .

Oplysninger om copyright og varemærker. Copyright ©. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, logoer og servicemærker på webstedet tilhører os eller andre tredjepart. Du behøver ikke have ret til at anvende disse varemærker uden forudgående skriftlig samtykke eller samtykke fra en tredjepart, som kan eje mærkerne.

Kontakt

Adresse: 124 Tadcaster Rd PIKEHALL DE4 6DT UK

E-mail: admin@figurines.dk

Kontakt os

RING OSS

079 5392 8786

E-MAIL

admin@figurines.dk

LOCATION

124 Tadcaster Rd
PIKEHALL
DE4 6DT
UK

Kontakt os venligst